Güneşin Ülkesi’nde hayalinizdeki projeyi gerçekleştirmek için yanınızdayız.

Hayali kurulan projeyi teknik destek alarak hedefinizden sapmadan bitirebilmek ve hedeflenen katma değere ulaşabilmek için Fidayit Ergül Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı projenin her aşamasında yanınızda oluyor.

İnşaata başlarken teknik hizmetler ve yapım aşaması detayları

İnşaat, baştan sona yüzlerce detayın bir araya geldiği teknik ve yönetim hizmetlerinden oluşan bir bütündür. Bu bütün doğru planlanmadığı takdirde yatırımınız hedefine ulaşamayabilir. “Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde” projeyi doğru üretme ve projenin artılarını, eksilerini, başlamadan ön görebilmek, hayalinizdeki hedefe ulaşmak için gereklidir.

İnşaat yapılacak arsayı almadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  • Alacağınız arsanın cepheleri (Doğu, Batı, Kuzey, Güney) önemlidir. İnşaatı yapacağınız alanın hangi cepheye baktığı ya da bakması gerektiğinin önemi büyüktür çünkü ışık alması, rüzgâr yönü, mevsimsel döngüye göre güneşin açısı ve buna göre yaşamsal alanların tasarlanması;
  • Arsadaki köşe noktalarının lisanslı haritacı tarafından belirlenmesi ve resmî belgelerle uyumlu olduğuna bakılması;
  • İmar durum belgesi alınarak, yapılacak inşaatın emsal ya da toplam inşaat alanı, bina yüksekliği, sınırlarınızdan (komşu parsel, yol, dere yatağı vb..) çekme mesafelerinizin öğrenilmesi gerekir.
  • Zemin etüdü (Jeolojik rapor) olmadan alınan bir arsa, temel fiyatlarını ciddi bir biçimde değiştirebilir.

Bütçe ve hedefe uygun adımlar


Bütçeye ve hedefinize uygun olmayan bir proje ve malzeme seçimi, tüm hedeflerinizi saptırabilir. İnşaat bütçenizi ve ödeme planınızı önceden doğru olarak bilmeniz ve ek ödemelerin olup olmayacağını, olacaksa ne kadar olacağını öngörebilmeniz gerekir.

Yapım aşamasında dikkat edilecek bazı hususlar


İşin projeye uygun yapılması ve olası değişikliklerin kontrolünüz ve onayınızla gerçekleşmesi gerekir. Değişikliğin sebebi; teknik gereklilik talebi ya da estetik kaygıya dayanabilir. Gerekli görülen değişiklikler, yapı sağlığına ya da görselliğine zarar vermeden ve iskan almayı da engellemeyecek şekilde yapılmalıdır. Değişikliklerin bir tutanakla düzenlenmesi, yüklenici ve işveren arasında çıkabilecek ihtilafların önüne geçilmesini sağlar.

İnşaatın bitiminde dikkat edilmesi gerekenler

İnşaata başlarken, iş yeri numarası alarak bir dosya açılması gerekmektedir. Ayrıca işveren olarak çalıştırılan işçilere ait SGK primleri düzenli olarak yatırılmalıdır. İnşaatınızın bitiminde iskân alabilmeniz için; Bayındırlık ve İskân bakanlığının yapı maliyetleri üzerinden belirlediği SGK primlerinin tamamının eksiksiz ödenmiş olması gerekir. Bunun dışında projelere, teknik yönergelere, yönetmeliklere, kurallara harfiyen uyulmadan gerçekleştirilen imalatlar ve vergi borçlarınız iskân almanızı engelleyebilir.

Yapı ruhsatı


Yapı ruhsatı 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 5 yıl içinde inşaat ruhsatına uygun olarak bitirilmezse hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmez, ayrıca o zamana kadar yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır. Yapı ruhsatı yenileme yoluna gittiğinizde yeni deprem yönetmelikleri gibi yapı yönetmeliklerinde değişimler oluşmuşsa, projelerinizin ve yapınızın da yeni yönetmeliklere göre revize edilmesi gerekir.